Vilken kaffesort innehåller mest koffein?

Vilken kaffesort innehåller mest koffein?

Robusta-kaffebönor innehåller vanligtvis mer koffein än arabica-kaffebönor. Robusta-kaffebönor kan innehålla upp till dubbelt så mycket koffein som arabica-kaffebönor. Detta beror på skillnaderna i växtens genetik och odlingsmiljö. Arabica-kaffebönor, som anses vara av högre kvalitet och vanligare i handeln, har en mildare smakprofil men innehåller mindre koffein jämfört med robusta-bönor. Å andra sidan är robusta-kaffebönor mer …