Privacy Policy


Information om GDPR
Vi sparar dina kunduppgifter för att fylla din beställning. Adresser kan använda för månadsbrev och katalogutskick, men säljs inte vidare till tredje part. Vi följer NYA GDPR-lagen. Du kan alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifter från vårt register. Komplettinformation kan mailas eller skickas som brev.